PLIVAČKI KLUB DUBRAVA: Online upisi

Upisni list plivački klub Dubrava - obavezno popuniti sve podatke za plivačicu/plivača koji se upisuje. Paziti u koju grupu se dijete upisuje. U Napomenu upisti imena roditelja i dodatni telefon ili email, ako novi član ima brata ili sestu koji su upisani u klub molimo vas u napomenu i to upisati. Koristiti sva slova č,ć,ž,đ